Optimalizované kroužek dutiny SF vláknový laser (CoSF-R)