ласерски Порака

app2

Connet ласерска технологија една фреквенција ласерски и висока моќност влакна засилувач може да работи на 1.0um, 1.5um и 2.0um бенд, е добар извор за брз висок пропусен опсег ласерски комуникациски систем, кој е или основа за кохерентна комуникација или конфигурации директна детекција.

CoSF-D или CoSF-R една фреквенција ласерски

CoSF-SC една фреквенција полупроводнички ласер

Висока моќност CW и / или пулсова влакна Засилувачи