விநியோகஸ்தர்கள்

கொரியா (தெற்கு)
UNIOTECH (Unique Optical Technology) Corp.

1002, TechnoCity Bd., 5, Sinildong-ro,
17beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea, 34324
TEL.: +82-42-933-9870
FAX: +82-303-0959-9870
E-mail: sales@uniotech.kr
Website: www.uniotech.kr

Russian Federation
JSC “LLS” – Leningrad laser Systems

Technopark ITMO – Saint Petersburg, Birzhevaya line 16
Contact Info.:
General Issues: info@lenlasers.ru    Tel.: +7 (812) 612-99-82
Request for Amplifiers: Vasilisa Romashova – vr@lenlasers.ru
Request for Laser and Laser Systems: Dmitrii Sachenko -   d.sachenko@lenlasers.ru